สิ่งแวดล้อม » อช.ภูเรือ ส่งกองร้อยน้ำหวาน เคาะประตูบ้าน อ้อน ปชช.งดจุดไฟเผาไร่ ป้องกันเกิดไฟป่า

อช.ภูเรือ ส่งกองร้อยน้ำหวาน เคาะประตูบ้าน อ้อน ปชช.งดจุดไฟเผาไร่ ป้องกันเกิดไฟป่า

17 กุมภาพันธ์ 2024
207   0

อช.ภูเรือ ส่งกองร้อยน้ำหวาน เคาะประตูบ้าน อ้อนประชาชน รอบแนวเขตฯ ขอให้งดจุดไฟเผาไร่ ป้องกันเกิดไฟป่า และ แก้ปัญหา PM2.5.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูเรือ และฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่มีชุมชนอยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดจุดไฟเผาไร่ ในรูปแบบเคาะประตูบ้าน ในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำมี บ้านหนองบง บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูล อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของไฟป่า งดการจุดไฟเผาไร่ เผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ทุกชนิด ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหา PM 2.5 

หน.อุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวอีกว่า อุทยานฯ ได้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ป่าให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยการออกประกาศห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับเป็นเขตบริการ เขตนันทนาการ และพื้นที่ราษฎรทำกิน ตามมาตรา 64 แห่ง พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567

และมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามจุดเสี่ยง รวมทั้งการลาดตระเวนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ สนธิกำลังร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูเรือ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น เครือข่ายหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในมาตรการ ในการแก้ปัญหา PM2.5.