ทุกทิศทั่วไทย » โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับธงสัญลักษณ์เจ้าภาพ CNF ครั้งที่ 16

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับธงสัญลักษณ์เจ้าภาพ CNF ครั้งที่ 16

1 กุมภาพันธ์ 2024
203   0

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับธงสัญลักษณ์เจ้าภาพ ประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจ ครั้งที่ 16 เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ จ.เพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 5 โดย รพ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย เจ้าภาพหลัก การจัดงานประชุมวิชาการ CNF 15Th CARDIAC NETWORK FORUM 2024 : บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล

ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในชื่อ งาน Gala Dinner ( Welcome home colorful night party )Theme : หัวหินย้อนยุค ยิ้มสดใส ไร้กังวล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต่างก็พร้อมใจแต่งกายลักษณะ แฟชั่นยุค 50-90 สีสัน คัลเลอร์ฟูล , แฟชั่นแกสบี้ สมัย ร.7 , แฟชั่นประยุกต์ ย้อนยุค สมัย ร.6 ถึง ร.8 อย่างสวยงาม

โดยมี นพ.โตมร ทองศรี ประธานวิชาการ CNF, นพ.พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจ รพ.หัวหิน ประธาน Service Plan โรคหัวใจ จ.ประจวบคีรีขันธ์, ทีมงานศูนย์หัวใจ และทีมงานสหวิชาชีพ รพ.หัวหิน เป็นกำลังหลักสำคัญในการจัดงานดังกล่าว

ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งนำการเสนอแบบ Oral และ Poster Presentation พร้อมกิจกรรมจับของรางวัลมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมสำคัญในค่ำคืนนี้ คือ การส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจ ครั้งที่ 16 “CNF 16th Cardiac Network Forum” ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ( Service Plan ) สาขาโรคหัวใจและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผลงานทางวิชาการ Cardiac Network Forum 2024 ได้ทำการส่งมอบธง

ให้กับ ตัวแทนจาก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดย แพทย์หญิงรัตติกร ถึงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดขบวนมารับมอบธงอย่างสมเกียรติ

แพทย์หญิงรัตติกร ถึงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กล่าวว่า การประชุมงานวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การนำองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม รูปแบบการดาเนินงานที่ดี รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคี สร้างกัลยาณมิตร ของผู้ปฏิบัติงานในสาขาหัวใจและหลอดเลือดทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการนำเสนอรูปแบบการบริการที่เป็นเลิศ เข้าถึงผู้รับบริการ

กว่า 14 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆผลัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นโดยเจ้าภาพหลักคือโรงพยาบาลหัวหิน มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 700 คน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดความร่วมมือในการทำงาน ร่วมกันในเครือข่ายศูนย์โรคหัวใจ อันเป็นที่มาของ Service Plan สำหรับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพหลักก็มีความพร้อมในการจัดชุมเช่นกัน เพื่อเป้าหมายสำคัญในการร่วมพัฒนาเครือขายโรคหัวใจของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็ง ก้าวหน้า ยั่งยืนต่อไปในอนาคต